10 Teknik menulis tajuk Blog Yang Memukau



Blog bermaksud "weblog," iaitu tapak web atau platform di mana seseorang atau sekumpulan orang boleh menerbitkan kandungan secara berkala.  Kandungan pada blog biasanya disusun mengikut urutan kronologi terbalik, bermakna yang paling terkini dipaparkan dahulu.  Blog boleh merangkumi pelbagai topik seperti jurnal peribadi, berita, pendapat, tutorial, panduan, fotografi dan banyak lagi.
Ingatlah bahwa menarik perhatian adalah langkah pertama, tetapi isi blog yang berkualiti juga sama pentingnya. Jika tajuk menarik, tetapi isi tidak memberikan nilai kepada pembaca, mereka mungkin tidak akan kembali lagi. 

10 Teknik Untuk Menulis Tajuk Blog Yang Memukau

 1. Jelas dan Menarik: Gunakan kata-kata yang jelas dan menarik perhatian pembaca. Gunakan gaya bahasa yang kreatif dan unik.
 2. Ringkas dan Padat: Tajuk sebaiknya singkat tetapi mengandung esensi utama dari isi blog Anda.
 3. Pertanyaan atau Tentangan: Sisipkan pertanyaan atau tantangan yang mengundang rasa ingin tahu pembaca.
 4. Manfaat yang Dijanjikan: Berikan gambaran tentang manfaat yang akan diperoleh pembaca dengan membaca blog Anda.
 5. Kata Kunci Relevan:  Gunakan kata kunci yang relevan dengan isi blog Anda agar tajuk mudah ditemukan di mesin pencari.
 6. Sensasi atau Kejutan: Gunakan elemen kejutan atau sensasi untuk menarik perhatian pembaca.
 7. Kesesuaian dengan Isi: Pastikan tajuk mencerminkan isi blog dengan akurat.
 8. Penting atau Waktu Yang Terhad: Gunakan unsur kepentingan yang mendesak jika ada waktu yang terhad juga mesti berkait dengan topik Anda.
 9. Perbandingan atau Daftar: Gunakan tajuk yang mengandung perbandingan, daftar, atau tips untuk meningkatkan minat pembaca.
 10. Personal:  Buat tajuk yang terasa personal dan relevan dengan pengalaman anda sendiri. 


Sumber Rujukan Tajuk-Tajuk Blog Terkini

Selalu menyesuaikan tajuk dengan konten yang akan anda sajikan dan untuk menambahkan sentuhan unik snda sendiri agar tajuk menjadi menarik dan original. Berikut beberapa sumber rujukan yang dapat anda gunakan untuk mendapatkan inspirasi dalam menciptakan tajuk-tajuk blog yang menarik:

 1. buzzsumo: Platform ini memungkinkan anda untuk mencari topik populer dan tajuk yang sedang tren dalam bidang tertentu.
 2. hubspot blog topic generator: Alat ini akan menghasilkan beberapa idea tajuk berdasarkan kata kunci yang anda berikan.
 3. google treads: Anda dapat melihat trending pencarian terkini dan menemukan idea tajuk yang sedang popular di Malaysia.
 4. quora: Jelajahi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dalam niche anda. Ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk tajuk-tajuk blog.
 5. reddit: Cari subreddit dikaitkan dengan topik anda dan lihat apa yang sedang dibicarakan oleh pengomen sesebuah tajuk.
 6. Twitter Trending Topics: Lihat apa yang sedang trendinh di Twitter dalam niche anda untuk mendapatkan idea tajuk.
 7. Majalah Industri dan Laman Berita: Berita: Baca majalah atau laman berita yang berkaitan dengan niche anda untuk mengetahui perkara yang sedang diperkatakan.
 8. Google Keyword Planner: Alat ini dapat membantu Anda menemukan kata kunci yang populer dalam niche Anda, yang boleh menjadi dasar untuk menciptakan tajuk-tajuk.
 9. Google Suggest: Cuba mula menaip kata kunci ke dalam enjin carian Google dan perhatikan cadangan yang muncul semasa anda menaip.  Ini boleh memberi anda idea pengepala yang berkaitan.
 10. Blogs Ternama dalam Niche anda: Semak imbas blog popular dalam niche anda dan lihat tajuk yang mereka gunakan.

Niche merujuk kepada fokus atau topik tertentu yang digunakan oleh blog, tapak web atau kandungan.  Dalam konteks blog, mempunyai niche bermakna memilih kawasan tertentu yang akan menjadi fokus utama kandungan yang anda hasilkan.  Memilih niche membantu menarik khalayak yang lebih khusus dan berminat dengan topik, menjadikan kandungan lebih konsisten dan relevan.  Sebagai contoh, niche boleh menjadi makanan, kecantikan, teknologi, perjalanan atau sukan.

 



Isi-Isi Penting Yang Boleh Dimasukan Di Dalam Tajuk Blog 
 1. Pengenalan yang Menarik: Mulakan dengan satu ayat atau soalan yang memikat pembaca untuk terus membaca.
 2. Tesis atau Tujuan: Nyatakan apa yang akan dibincangkan dalam blog tersebut.
 3. Fakta dan Data Terkini: Sertakan maklumat yang relevan dan terkini bagi menyokong tesis anda.
 4. Contoh atau Kisah: Berikan contoh atau kisah yang berkaitan untuk memperjelas atau memperkukuhkan argumen anda.
 5. Analisis dan Penjelasan: Terangkan bagaimana fakta dan contoh tersebut berkaitan dengan tesis anda.
 6. Pandangan Peribadi: Kongsi pandangan atau pendapat peribadi anda berkaitan dengan topik tersebut.
 7. Rujukan dan Sumber: Sertakan rujukan atau sumber untuk menunjukkan kredibiliti anda.
 8. Cadangan atau Solusi: Berikan cadangan atau penyelesaian kepada isu yang dibincangkan.
 9. Pertanyaan untuk Pembaca: Ajukan soalan-soalan yang merangsang  pemikiran pembaca dan menggalakkan interaksi.
 10. Pengakhiran yang Kuat: Ringkaskan semula tesis anda dan berikan kesimpulan yang kuat.

Dari sudut saya sendiri, untuk menulis blog tak perlu draf yang panjang. Kalau boleh dah dapat idea tajuk blog terus menulis berdasarkan tajuk yang kita nak. Saya risau jika anda hanya menulis rangka, sudah pasti anda bosan jika tiada idea yang datang. Jadi terus saja menulis. 

Post a Comment

0 Comments